Hoppa till sidans innehåll

Extra allmänt möte den 8 juni

17 MAJ 2021 13:54
  • Uppdaterad: 17 MAJ 2021 13:54

Uppsala Dressyrsällskap kallar till ett extra allmänt möte för beslut om valberedning och en ledamot till styrelsen. 

Mötet kommer att ske digitalt via Teams (se länk nedan)

Datum: 8 juni

Tid: kl. 19.00

Microsoft Teams-möte

Anslut på din dator eller mobilapp

Klicka här för att delta i mötet.

Läs mer | Mötesalternativ

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2Y2NjU5N2UtYjQ5ZC00ZDhjLWExODAtMWQ2OTdjOTUzMzk4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb5b2d6e-028e-454d-b878-0c055adbeb2a%22%2c%22Oid%22%3a%22dcdef034-f71e-454b-bc20-8597fa721ceb%22%7d

Dagordning för Uppsala Dressyrsällskaps extra allmänna möte den 8 juni kl. 19 via Teams  

1. Mötets öppnande 

2. Val av ordförande för mötet 

3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet

4. Fastställande av röstlängd 

5. Val av protokolljusterare och rösträknare 

6. Fastställande av dagordning 

7. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst 

8. Val av styrelseledamot (fyllnadsval t.o.m. årsmöte 2023)

9. Uppdraget som kassör/hyra in redovisningsekonom

10. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen 

11. Val på ett år av ordförande och ledamöter i valberedningen 

12. Sammanträdets avslutande

Skribent: Linda Ferngren
E-post: Adressen Gömd

Sponsorer

Postadress:
Uppsala DS - Ridsport
Irene Wall, Källbo 23
74374 Björklinge

Kontakt:
Tel: 0707828030
E-post: info@uppsaladressyrs...