Hoppa till sidans innehåll

Dokument


 

Medlem

 

Sponsorstegen

Årsmöten

 

 

 

 

 

 

Extra allmänt möte 8 juni 2021

Dagordning extra allmänt möte 210608.pdf

Förslag valberedning UDS.pdf

Länk till mötet: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2Y2NjU5N2UtYjQ5ZC00ZDhjLWExODAtMWQ2OTdjOTUzMzk4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb5b2d6e-028e-454d-b878-0c055adbeb2a%22%2c%22Oid%22%3a%22dcdef034-f71e-454b-bc20-8597fa721ceb%22%7d

Årsmöte 13 februari 2021 

- Dagordning årsmöte 2021.pdf

Ekonomirapporter inkl revisionsberättelse UDS 2020.pdf

Verksamhetsberättelse-Uppsala-Dressyrsällkap-för-2020 .docx.pdf

Valberedningens förslag till styrelse Uppsala dressyrsällskap 2021.pdf

Årsmötesprotokoll 20210213.pdf

Årsmöte 9 februari 2020

- Dagordning

- Revisorsberättelse

- Balansrapport

- Resultatrapport

- Verksamhetsberättelse

- Förslag på ändring av stadgar

- Motioner till årsmöte 9 februari 2020

- Valberedningens förslag

Årsmötesprotokoll 20200209.pdf

 Årsmöte 24 februari 2019

- Dagordning

Revisorsbesrättelse

- Balansrapport

- Resultatrapport

- Verksamhetsberättelse

- Protokoll

 

Årsmöte 2018

 - Dagordning

- Revisorsberättelse

- Balansrapport

- Resultatrapport

- Verksamhetsberättelse

 

Årsmöte 18 februari 2017

– Dagordning

– Revisorsberättelse

– Balansrapport

– Resultatrapport

– Verksamhetsberättelse

 

Årsmöte 2016-02-28

-Dagordning

- Balansrapport

- Resultatrapport

- Verksamhetsberättelse

- Revisorsberättelse

- Valberedningens förslag

 

Årsmöte 2015

- Dagordning

- Balansrapport

- Resultatrapport

- Verksamhetsberättelse

- Revisorsberättelse

 

Årsmöte 9 februari 2014

- Dagordning

-Balansrapport

-Resultatrapport

-Revisorsberättelse

- Verksamhetsberättelse

 

Årsmöte 10 februari 2013

- Dagordning

-Balansrapport

-Resultatrapport

-Revisorsberättelse

- Verksamhetsberättelse

- Protokoll

 

Årsmöte 12 februari 2012

- Dagordning

- Valberedningens förslag

- Protokoll

 

Medlemsmöte uppstart 2011

 

 

 

Föreningsinfo

 

Stadgar

 
Uppdaterad: 12 FEB 2018 10:53 Skribent: Åsa Gamvik

Sponsorer

Postadress:
Uppsala DS - Ridsport
Irene Wall, Källbo 23
74374 Björklinge

Kontakt:
Tel: 0707828030
E-post: info@uppsaladressyrs...