Hoppa till sidans innehåll

Jobba som funktionär


Uppsala dressyrsällskaps dressyrtävlingar brukar hålla hög nivå och vara uppskattade av tävlande, medföljande och domare. Vi är naturligtvis väldigt stolta över det och att vi kan genomföra våra tävlingar med den goda kvalitén är ju helt tack vare dig som är medlem och som ställer upp som funktionär.

Funktionären är en nyckelroll i klubben för att vår verksamhet ska kunna fungera. Så tack för att du bidrar med din hjälp!

Alla klubbar är beroende av våra medlemmar. För att klubben ska kunna hålla hög standard och erbjuda våra medlemmar lag,träningar och aktiviteter till reducerat pris så krävs de att varje medlem gör en insats. Din medverkan som funktionär på tävling eller övrig hjälp är avgörande för klubbens överlevnad. Som aktiv medlem i UDS som tar del av Lagaktiviteter och träningar så är du som ryttare skylldig att stäla upp som funktionär eller annan hjälp till klubben. Att vara funktionär innebär mer än att bara jobba! Du lär känna nya vänner, tar del av klubbens gemenskap och bidrar till en god stämning på tävlingsplatsen för både funktionärer och tävlande. Din insats är viktig, och du som medlem är viktig för klubben.

Vad finns det för olika funktionärsroller?

Vad är din uppgift under tävlingsdagen? Vad är din färdighet och framförallt, vad vill du göra??

Funktionärsfunktioner

Beskrivning

Antal

Tider

Bilaga

Tävlingsansvarig

En grupp personer som arrangerar tävlingen. Gruppen ska ha ett nära sammarbete med styrelsen och tävlingsansvariga ansvarar för att tävlingen genomförs korrekt. Ansvarar för att gällande regler för publicering av propositioner, meddelande till ryttare samt resultatrapportering upprätthålls.

Valfritt men rek. Minst 3 pers

Jobbar från början till slut

 

Equipeansvarig

Utsedd av tävlingsansvarig. Ansvarar för att tävlingen publiceras enligt gällande regler i Equipe. Publicerar, lägger upp startlistor och resultatlistor. Skriver ut domarprotokoll till domare och har de yttersta ansvaret för att systemet fungerar på tävlingsdagen. Equipeansvarig behöver nödvändigtvis inte vara på plats på tävlingsdagen men ska i så fall gjort en korrekt överlämning till sekretariatet

1st

Jobbar från början till slut

 

Kontaktperson

Måste uppges i propositionen. Svarar på frågor ang tävlingen. Förslagsvis en tävlingsansvarig

1st

Jobbar från början till slut

 

Pressansvarig

Måste uppges i propositionen. Svarar på frågor ang tävlingen. Förslagsvis en tävlingsansvarig

1st

Jobbar från början till slut

 

Resutatansvarig

Måste uppges i propositionen. Svarar på frågor ang tävlingen. Förslagsvis en tävlingsansvarig / Equipeansvarig

1st

Jobbar från början till slut

 

Överdomare

Måste uppges i propositionen. Överdomaren har genomgått gällande utbildning och är den som har högsta beslutsrätt på plats. Skulle något var fel enligt en ryttare kan denna klaga hos överdomaren. Överdomaren övervakar hela tävlingen och ska röra sig runt på hela tävlingsområdet för att var tillhands och ge information och eventuellt påpeka fel och brister hos ryttare eller arrangören. Överdomaren finns till stöd för arrangören.

1st

På plats hela dagen. Tillgänglig för frågor före och efter.

 

Tävlingsledare

Tävlingsledaren ser till att allt fungerar under tävlingsdagen. Tillsammans med överdomaren övervakar tävlingsledaren hela tävlingen och ska röra sig runt på hela tävlingsområdet. Självfallet har tävlingsledaren en "stab" av funktionärer i form av de tävlingsansvariga som gör allt förarbete med administrativa uppgifter till sin hjälp. Tävlingsledaren kan med fördel även ha rollen som funktionärsansvarig och ansvara för funktionärerna under dagen. Tävlingsledaren är ansvarig för att anläggningen är återställd efter tävlingen.

1st

På plats hela dagen. Tillgänglig för frågor före och efter.

 

Säkerhetsansvarig

Oftast är det tävlingsledaren som även är säkerhetsansvarig. Personen ansvarar för att alla säkerhetsaspekter följs under tävlingen. Att t.ex. avspärrningar finns så att publik och hästar är åtskilda. Att vi lever upp till de säkerhetskrav som ställs i TR (tävlingsreglementet) och andra anvisningar. Du skall tillsammans med överdomaren före tävlingen gå igenom en särskild lapp, där man kryssar i vad som är gjort.

1st

Hela dagen

 

Funktionärsansvarig

Förslagsvis tävlingsledaren. Ansvarar för funktionärerna. Fördelar ansvar med att jaga funktionärer tillsammans med Tävlingsansvarig.

1st

Före samt hela dagen

 

Domare

Domaren har genomgått utbildning för aktuell tävlingsnivå och dömer ritterna. För vissa dressyrprogram behövs 3 st. domare.

Minst 1st/klass

På plats under klassen

 

Domarsekreterare

Fungerar som domarens sekreterare, med andra ord skriver man allt domaren säger i protokollet. Det är en fördel om man skriver tydligt och ganska snabbt.

1st / domare

Jobbar enligt klassernas tider. Halvdag el heldag.

 

Protokollspringare

Du hämtar protokollen hos domaren och lämnar in till sekretariatet för räkning av poäng. Det kan även vara aktuellt att ge resultat till speakern, i de fall speakern inte har egen uppkoppling till Equippe

1st per pass

Halvdag el. Heldag

 

Sekretariat

Sekretariatet är en viktig servicefunktion för ryttare och medföljare. Här ska de visa upp vaccinationsintyg. De ska få information i form av startlistor och hästförteckningar. I sekretariatet kollar man betalningar, gör eventuella strykningar, hästbyte och ryttarbyte i startlistorna. Man rapporterar in resultat i databaser. Erfarenhet av att hantera programmet i Equipe är ett måste för att vara i sekretariatet. Vi utbildar dig gärna, det är inte svårt!

Sekretariatet är också lite spindeln i nätet för oss som arrangörer. De tar emot dig som är funktionär, delar ut väst och fika/matbiljett.

2st per pass

Halvdag el. Heldag

 

Resultat inmatning

Görs i sekretariatet. Men man kan även ha en resultatinmatare per domare som matar in resultat i realtid. Equipe måste då vara inställt så och tillgång till dator / mobil / surfplatta måste finnas vid varje domarbord. Resultatet kontrolleras av sekretariatet

2 pers i sekretariatet el. 1 pers / domare

Halvdag el. Heldag

 

Speaker

Det finns en manual för speakern, men generellt gäller att speakern hälsar ekipagen välkomna in på banan, då berättar man bl.a. om vad ryttare och häst heter, hästens ålder, härstamning och ägare samt vilken klubb de tävlar för. Man rapporterar resultat och gör "reklam" för sponsorer och för fiket. När ekipaget avlutat sin ritt tackar man för fin uppvisning och hälsar nästa ekipage välkommen in. 
Vi prisutdelning talar speakern om vilka som har placerat sig, vilka som ska komma in till häst respektive till fot. Vem som delar ut priset, (kan vara domaren eller sponsor), vad de som är pristagare har vunnit.

 

 

 

Musikansvarig

Ansvarar för musiken under tävlingsdagen samt sätter ihop spellistor innan tävlingen. Musikansvariga kan lämna över ansvaret under tävlingsdagen förutsatt att allt är riggat och en korrekt överlämning görs

1st

Före, under hela dagen

 

Parkering

En mycket viktig funktion då du bland annat är tävlingsryttarnas första kontakt med oss tävlingsarrangörer. Du hälsar dem välkommen och anvisar parkeringsplats för ekipaget. Det är en mycket viktig detalj, inte minst med tanke på säkerheten!

Minst 1 st/pass

Helvdag el. heldag

 

Cafeteria

Den som är ansvarig för kafeterian ser till att handla in allt som behövs. Rutiner för detta finns. I kaféet serveras varm mat, mackor och fikabröd. Vi får ofta goda vitsord för att vår mat håller hög kvalitet. Du som hjälper till i kaféet servar dem som kommer och handlar med ett trevligt och serviceminded bemötande, samt håller rent och snyggt i kaféet. Du hjälper till att bre mackor, laga och lägga upp mat, brygga kaffe, ta betalt etc. En viktig detalj är att ha koll på när domarna har paus, så de snabbt kan få sin mat/fika. Ha gärna kontakt med protokollspringaren som kan ta beställningar och förbereda så maten/fikat är klart när pausen börjar

Du kan hjälpa till med cafeterian både på plats eller förbereda innan

Minst 2 pers

Före, helvdag el. heldag

 

In/Utsläpp

Man öppnar- och stänger både inner- och ytterdörrarna, för att släppa in och ut ekipage. Det är viktigt att ha ett trevligt bemötande eftersom ryttarna kan vara stressade inför sin start eller trötta efter sin start. Ibland kan hästar tveka att gå in i ett mörkt ridhus. Då kan man fråga om de vill ha hjälp att leda hästen in genom öppningen, dock inte ända in på banan. Låt det ekipaget som just avslutat sin ritt vara kvar i ridhuset medan den som ska in och starta kommer in på banan. Det är större yta att mötas på inne i ridhuset än precis utanför ridhusdörren. 

1st / pass

Halvdag el. Heldag

 

Sjukvårdare

Den som är sjukvårdsansvarig har relevant utbildinng för att kunna hjälpa ryttare och besökare med sjukvårdsrådgivning då skada eller sjukdomsfall inträffar under tävingsdagen.  Det är den sjukvårdsansvarige som vid behov ringer ambulans, sköter kontakten med SOS alarm och ser till att få den hjälp från övriga funktionärer som behövs. Vid behov finns avspärrande skärmar att tillgå. 

1st / pass

Halvdag el. Heldag

 

Prisansvarig

Ser till att alla priser finns till alla klasser till tävlingen. Förslagsvis Tävlingsansvarig. Kan lämna över ansvaret till ex. sekretariatet under tävlingsdagen med tydliga instruktioner. De ser till att allt (rosetter plaketter och ev andra priser) är i sin ordning inför prisutdelningen.

1st

Före, heldag

 

Bereda tävlingsplats

Hjälper till att ställa ordning tävlingen dagen innan. Avspärrningar och skyltar ska upp. Mockgrejer till parkeringen, sekretariatet ska färdigställas. Ljudanläggningen ska ställas i ordning. Ser till att allt fungerar inför kommande tävling

Minst 4 st

Före

 

 

Vad förväntas det av mig som funktionär?

Alla funktionärsroller innebär olika ansvarsområden och självklart förväntas det olika saker från funktionären beroende vad uppdraget innefattar.

Men det finns en del grejer som gäller generellt för alla funktionärer.

Ansvar  

 • Meddela frånvaro - Om du har tackat ja till att vara funktionär räknar vi så klart med att du ställer upp och inte sätter oss i klistret genom att i sista sekunden hoppa av ditt uppdrag. Självklart kan det ju hända att du blir sjuk eller liknande och då måste du omedelbart kontanta funktionärsansvarige du varit i kontakt med, som då måste hitta en ersättare.
 • Se till att du vet vem som är tävlingsledare, funktionärsansvarig, överdomare och sjukvårdsansvarig - Om frågor skulle uppstå under ditt pass är det dem du ska vända dig till. Se också till att du vet var sekretariatet, framridningen, toan, kaféet, vatten till hästarna, ingång till ridhus och läktare är, om någon frågar. 
 • Om olyckan är framme - Meddela och hämta den sjukvårdsansvarige om det inträffar något där sjukvårdskunnig behöver kontaktas. Om det inträffar en olycka på tävlingsplatsen där ambulans behöver tillkallas, är det endast den sjukvårdsansvarige som ringer ambulansen. Det är viktigt för SOS alarm att tävlingsarrangören är samordnad i detta så inte fler funktionärer eller andra personer på tävlingsplatsen ringer flera gånger.
 • Ankomst - När du kommer för att starta ett pass så letar du upp funktionärsansvarig och anmäler din ankomst. Du kommer då bli informerad om vart du ska vara och du får nödvändig utrustning. 
 •  Hemgång - När tävlingsdagen är slut hjäper alla funktionärer som är kvar, till med att ställa i ordning tävlingsplatsen. Det finns särskilda rutiner för detta, så kolla med funktionärsansvarig vad du ska göra. När alla hjälps åt tar det inte många minuter! Det kan vara att sopa ur domarkuren, hjälpa kafeterian att plocka i hop, tag bort avspärrningar etc. 

  Stäm alltid av med funktionärsansvariga innan du åker hem för dagen!

 • Arbetstider -Det finns olika upplägg på hur din arbetsinsats kan se ut. Man kan jobba både på tävlingsdagen och före tävlingen med förberedelser. 
  • Förmiddagspass - Start 30 minuter innan tävlingen börjar. Funktionärerna i sekretariatet börjar 1 timme före tävlingen börjar. Passet slutar när eftermiddagspasset tar över.
  • Eftermiddagspass - Startar enl överenskommels med funktionärsansvarig och tar över efter förmiddagspasset. Passet sltar när tävlingen är avslutad och funktionärsansvarig har gett klartecken att allt är undanplockat och städat.
  • Heldagspass - Jobbar både förmiddagspass och eftermiddagspass.
  • Övriga tider - Man kan även vara funktionär utan att jobba på tävlingsdagen. Du kan t.ex. hjälpa till dagen innan med att färdigställa tävlingsplatsen.  Du kan även bidra genom att jaga sponsorer till klasser eller till hela tävlingen. Eller baka och förbereda godsaker till fiket. Hur arbetet läggs upp överenskomms med funktionärsansvarig.

 

Vad får jag som funktionär?

Vad får man då ut av att jobba som funktionär?? Förutom privilegiet att ta del av gemenskapen i det glada gänget som vi i Uppsala dressyrsällskap står för så ger klubben även tillbaka till dig för att du hjälper till.

 • Mat / fika under tävlingsdagen - Alla funktionärer har rätt till en liten paus under sitt pass, antingen när de passar eller när klasserna har uppehåll. Man kan hämta funktionärsmat eller funktionärsfika i cafeterian. Tala om att du är funktionär så hjälper cafeterian dig.
 • Träningsbidrag - Som funktionär eller om du på annat sätt bidragit till klubbens verksamhet så har du rätt att få träningsbidrag på klubbens annordnade aktiviteter där träningsbidrag ingår.
 • Sponsorstegen - Det kan var lönsamt att lägga ner lite tid att jaga sponsorer till tävlingar! Uppsala dressyrsällskap har utvecklat "sponsorstegen" där du ser hur mycket du kan få tillbaka i pengar om du hittar sponsorer till våra tävlingar. Läs mer om Sponsorstegen HÄR
Uppdaterad: 16 JAN 2018 20:34 Skribent: Emeli Alm
E-post: This is a mailto link

Sponsorer

Postadress:
Uppsala DS - Ridsport
Irene Wall, Källbo 23
74374 Björklinge

Kontakt:
Tel: 0707828030
E-post: info@uppsaladressyrs...